Help met tijd

Doneer je tijd aan de stichting.

Bijdragen kan in vele vormen. Een ervan is tijd!

Stichting Creatief Herstel organiseert verschillende evenementen per jaar en is altijd op zoek naar mensen die daarbij willen helpen. 

Ook zoeken wij altijd mensen die de deelnemers na het herstelprogramma onder hun hoede willen nemen binnen hun beroep of bedrijf in de vorm van stage/vrijwilligerswerk of werkervaringsplaats.

Wil je bijdragen aan onze stichting met jouw eigen expertise? Ook daar staan wij altijd voor open.