Werkgevers

DSC_6766.jpg
Ruim 4 op de 10 mensen krijgt in zijn leven te maken met psychische klachten.
DSC_6666.jpg
1 op de 3 ziekmeldingen is van psychische aard.

Ruim 4 op de 10 mensen krijgt in zijn leven te maken met psychische klachten. Depressie is daarbij de meest voorkomende. 1 op de 3 ziekmeldingen is van psychische aard. Bij vrouwen zijn psychische aandoeningen met 40% de grootste veroorzaker van verzuim. 

In de werkende leeftijd heeft circa 20% van de mensen te maken met een lichte of matige psychische aandoening die goed behandelbaar is, zoals angst of depressie. Toch is het zo dat na het volgen van therapie, en een langere periode van ziekte, mensen weer moeilijk op gang komen. Veel mensen missen de aansluiting op het werk nadat zij langere tijd ziek waren. Speciaal voor deze groep hebben wij ons creatief herstelprogramma ontwikkeld. 

Het programma wat wij hebben ontwikkeld duurt 12 weken. Tijdens deze 12 weken komen de vrouwen 1 dag per week bij ons in het atelier. We staan gedurende deze 12 weken elke dag met elkaar in contact en gaan werken aan meer (zelf)vertrouwen, en een positievere mindset. We gaan therapie verbinden met de werkelijkheid. We helpen de vrouwen om hun kracht te gaan voelen en gaan aan de slag met het overwinnen van weerstand, angst en een beperkende mindset. 

Als werkgever kunt u vrouwelijke werknemers met psychische klachten bij ons aanmelden voor een intake gesprek. Enige criteria die wij hebben is dat er al wel therapie heeft plaatsgevonden (of nog bezig is). En dat de deelnemer zelf inzet wilt tonen en graag vooruit wilt komen.

De investering voor dit traject bedraagt €1500,- voor 12 weken begeleiding. 

Als stichting helpen wij ook vrouwen die geen werkgever hebben en zelf niet beschikken over voldoende financiele middelen om dit programma te volgen. Door uw vrouwelijke werknemers bij ons aan te melden helpt u ook deze vrouwen aan meer maatschappelijke betrokkenheid en een positievere toekomst.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de kosten per werknemer voor een gemiddelde verzuimdag 250 euro zijn. Dit is gebaseerd op directe kosten van loondoorbetaling en arbodienstverlening, maar zonder de indirecte kosten zoals vervanging of productieverlies. De duur van verzuim door psychische klachten is gemiddeld 180 dagen. De verzuimkosten per werknemer die uitvalt door psychische klachten komen dan gemiddeld uit op 45.000 euro.

Het is bewezen dat wanneer iemand tijdens het herstellen van psychische klachten creatief bezig zijn combineert met zingeving, mediatie en persoonlijke ontwikkeling. Deze persoon eerste 5,5 jaar een sterk verminderde kans heeft op het terug vallen in psychische klachten. Dit is precies waar wij met ons programma aan werken.

Wilt u meer informatie of een vrouwelijke werknemer bij ons aanmelden?

Neem dan contact met ons op door het contactformulier op de website in te vullen of een mail te sturen naar info@stichtingcreatiefherstel.nl