Word Sponsor

Als sponsor geef jij de deelnemers in onze programma's de kans op een betere toekomst. Kies bijvoorbeeld voor een financiële sponsoring, eenmalig of structureel, of bied hulp in natura via jouw expertise. Je kan natuurlijk ook zaken als creatieve materialen sponsoren.

MAAK IMPACT

Als organisatie kan je dus op verschillende manieren bijdragen! Hieronder vindt je een aantal voorbeelden. 

Wist je dat Stichting Creatief Herstel is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) Hierdoor kun je de gift van je bedrijf aftrekken van de winst. 

Een bedrijf mag bovendien uitgaven, gedaan met het oog op het zakelijk belang van het bedrijf, aftrekken als kosten. Dat geldt voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

High fives

Word partner

Steun structureel en maak impact met je organisatie! Help onze deelnemers nu en in de toekomst.

Euromunt

Doneer

Bedenk met jouw organisatie een leuke actie om ons te steunen. Elke gift groot en klein is waardevol.

Samenwerken

Natura

Sponsor de stichting op een manier die aansluit bij jouw expertise.